วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การตรวจสอบการกดปุ่ม sw1-sw3


      สวัสดีครับนักเรียนทุกคน  ในวิดีโอตอนนี้ ครูจะพูดถึงเรื่องการใช้คำสั่ง sw1 , sw2 ,sw3  ซึ่ง
คำสั่งนี้เป็นฟังก์ชัน ๆ หนึ่งที่ครูจัดทำไว้ใน Library ของโปรแกรมแล้วสามารถเรียกใช้งานได้
เลย  ซึ่งฟังก์ชันนี้จะคือค่าออกมาเป็นตัวเลข 2 ค่า  คือ  0 กับ 1
      0  หมายความว่าสวิตซ์นั่นถูกกด
      1  หมายความว่าสวิตซ์นั่นไม่ถูกกด
ไปดูวิดีการใช้งานเอาเองดีกว่านะ ไม่ค่อยถนัดอธิบายด้วยการพิมพ์เท่าไร (ขี้เกียจนิด ๆ)

บทที่ 2 การใช้งาน SW1 – 3 สวิตซ์กดปุ่ม


     สวัสดีครับ วิดีโอตอนนี้จะมาสอนและเรียนรู้ไปด้วยกันในตอน "รอให้กดปุ่มก่อนฉันถึงจะทำงาน"
พูดเป็นการ์ตูนไปได้นะ   ดูจากวิดีโอเลยแล้วกันครับ

บทที่ 1 คำสั่ง lcd เพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอ lcd ของหุ่นยนต์


              บทเรียนนี้จะอธิบายการเขียนคำสั่งเพื่อแสดงผลข้อความออกทางหน้าจอแอลซีดี
ของหุ่นยนต์ 

ฟังก์ชั่น
        lcd : แสดงข้อความที่โมดูล LCD แบบ 16 ตัวอักขระ 2 บรรทัด

รูปแบบ
void lcd(string text);
      พารามิเตอร์   text ใช้กำหนดข้อความการแสดงผลที่โมดูล LCD โดยสามารถกำหนด
รูปแบบการแทรกสัญลักษณ์พิเศษเพื่อร่วมแสดงผลค่าข้อมูลตัวเลขชนิดต่างๆได้

เช่น

Lcd (“ Hello Robot ”);     จะแสดงข้อความว่า  Hello Robot  ที่หน้าจอแอลซีดี


 วิดีโอตัวอย่างการใช้งาน

คู่มือการใช้โปรแกรม C/C++ Robot Simulatior

รูปส่วนประกอบของโปรแกรม C/C++ Robot Simulatior 

                   1.ส่วนการจำลองหุ่นยนต์
                   2.เมนูต่าง ๆ
                   3.หน้าต่างสำหรับเขียนโค๊ดคำสั่งภาษาซี
                  4.หน้าต่างแสดงการคอมไพล์ Compile และ เออเร่อ Error
                  5.ส่วนของสนาม และการทำภารกิจ




1.ส่วนการจำลองหุ่นยนต์

1.1 หน้าจอ LCD แสดงผล
1.2 sw1-3 ปุ่มกดปุ่มที่ 1 , 2 , 3
1.3 reset ปุ่มกดสำหรับรีเซ็ตโปรแกรมหุ่นยนต์ หรือเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง
1.4 M1-2 แสดงสถานะไฟที่สั่งไปยังมอเตอร์ที่ 1 – 2
M1  มอเตอร์ 1  คือมอเตอร์ที่อยู่ทางซ้ายของหุ่นยนต์
M2  มอเตอร์ 2  คือมอเตอร์ที่อยู่ทางขวาของหุ่นยนต์



2. .เมนูต่าง ๆ
2.1  สร้างเอกสารโค๊ดใหม่  เอกสารเปล่า
2.2  เปิดซอสโค๊ดที่บันทึกไว้
2.3  บันทึกซอสโค๊ด
2.4  Cut ตัดคำในเอกสารซอสโค๊ด
2.5  Copy คัดลอกคำในเอกสารซอสโค๊ด
2.4  Past วางคำในเอกสารซอสโค๊ด
2.5  Undo  ย้อน/เลิกการกระทำ 1 ขั้น
2.6  Redo  ทำซ้ำการกระทำ 1 ขั้น
2.7  ค้นหาคำต่าง ๆ ที่ต้องการในซอสโค๊ด
2.8 Compile คอมไพล์ซอสโค๊ดคำสั่ง
2.9 Run เริ่มเล่น / เริ่มการทำงานของหุ่นยนต์
2.10 Stop หยุดการทำงานของหุ่นยนต์
2.11 เลือกแบบหุ่นยนต์ แบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมเตรียมไว้