c/c++ robot simulator เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา c/c++ สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา , มัธยมต้น-ปลาย  
introduction
Readme
      #โปรแกรม c/c++ robot simulator จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนของผมเองได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้เป็นอย่างดี (เท่าที่ได้ทดลองใช้)
      #นักเรียนได้มีส่วนช่วยในการออกแบบ,แนวคิดการทำงาน,ช่วยในการทดสอบโปรแกรม
      #RoboMind + Scratch + Logo = c/c++ robot simulator
      #การออกแบบเน้นโครงสร้างภาษาซีแบบ Arduino ซึ่งนิยมใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์
      #Library&Function ต่าง ๆ อ้างอิงจากหุ่นยนต์ของบริษัท iNex (ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะครับ เพียงแต่มีหุ่นของเขาเลยต้องออกแบบให้เหมือนกัน เพื่อง่ายต่อการเขียนกับหุ่นยนต์จริงๆ ) ซึ่ง Source Code ที่เขียนจากโปรแกรมนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ของ iNex (pop-bot,pop-xt) ได้
      #โปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชันแรก อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องบางประการ ต้องขออภัยด้วยครับ ถ้าพอเจอข้อผิดพลาดสามารถแนะนำ เพิ่มเติม รายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวจากการทำงานของโปรแกรมจะขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และจะนำเอาข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปครับ
      #ส่วนบทเรียนจะทยอยอัพข้อมูลเพิ่มเติม ต่อไปครับ
      #สำหรับบทเรียนและตัวอย่าง การใช้งาน ยังไม่ได้จัดหมวด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก เมนูรายการบทความด้านซ้ายมือนะครับ
      #เหตุผลที่ออกเวอร์ชั่น DEMO เพราะต้องการทราบผลการทำงานของโปรแกรมในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (ทรัพยากรใน รร.มีจำกัด) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากปัญหา Error ต่าง ๆ , ความต้องการของผู้ใช้งาน ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลจนเป็นที่หน้าพอใจแล้ว จึงจะปล่อยฉบับเต็ม Full version ต่อไปครับ
      #สำหรับข้อคอมเมนท์หรือการสอบถามต่าง ๆ อาจจะตอบช้าบ้างนะครับ เพราะอาชีพครูของผม สอนทั้งวัน ดูแลนักเรียนแต่เช้ายันเย็น งานนอกเหนือจากการสอน,คำสั่งนั่นนี่ อีกมากมาย อาจจะใช้เวลานานซักหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ
 
/* ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ */
ครูมนตรี อกอุ่น
ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04
สพม.สุรินทร์ เขต 33บันทึกเพิ่มเติม
-เป็นโปรแกรมที่จำลองการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
-เป็นโปรแกรมช่วยฝึกการเขียนโปรแกรมแบบง่าย - ยาก
-เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรม ในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
-โปรแกรมมีลักษณะคล้ายเกมที่ให้ผู้เรียนได้ลองเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้ภาษาซีในการสั่งงาน
-สามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆได้โดยการสร้างแผนที่และวางสิ่งกีดขวาง ต่างๆให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ในการแก้ปัญหา
-สามารถเขียนโค๊ดภาษาซีมาตรฐาน GCC และมาตรฐาน Arduino ได้
-เรียนรู้ภาษาซีได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย
-ไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์จริง ๆ ก็สามารถเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ได้
-
news
16กค56-> ยกเลิกระบบการใช้ KEY เพื่อเผยแพร่ให้สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้อย่างไม่จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก INEX บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล มา ณ ที่นี้ด้วย ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ไทยได้เปิดตัวเข้าสู่วงการหุ่นยนต์ไทย และเปิดกว้างสู่โลกแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ
11กค56-> งดการแจกKEYเพียงเท่านี้...
11กค56-> ฟังก์ชันการทำงานบางประเภท ที่เป็นการอำนวยความสะดวกและที่เป็นอัตโนมัติ ในโปรแกรมตัวเต็ม จะขอยังไม่เปิดเผย เนื่องจากสนามและกติกา สพฐ.ครั้งที่ 63 นี้ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก จึงไม่ขอเปิดเผยเพราะจะไม่ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง ในกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทดลอง การลองผิดลองถูก จะได้มีความคิดที่หลากหลาย เทคนิค อัลกอริทึล แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เหมือนบางคนกินข้าวมือซ้ายบางคนมือขวา กินข้าวก่อนกินน้ำหรือกินน้ำก่อนกินข้าว สุดท้ายแล้วก็อิ่มเหมือนกัน การเรียนการสอนหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนอย่าพยายามบอกวิธีการเด็ก พยายามให้เด็กได้แก้ด้วยตนเองก่อน บางเทคนิควิธีเด็กทำได้ดีกว่าครูซะอีก ฝากไว้คิดนะครับ
11กค56-> เพิ่มเติมคำสั่ง keep_up(); สำหรับเก็บกระป๋อง keep_down(); สำหรับวางกระป๋อง ในเวอร์ขั่น 1.0.130708 ได้เพิ่มไว้แล้วแต่ลืมเขียนในคู่มือ Library & Function
10กค56-> เปิดให้ดาวน์โหลดภารกิจสนามการแข่งขันหุ่ยนต์อัตโนมัติ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นสนามเก่าเมื่อปีที่แล้วปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เพิ่งออกประกาศกติกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที 9 กค 56 จึงได้จัดทำสนามเพื่อฝึกซ้อมให้แก้ปัญหาจากการจำลองก่อนลงมือจริง จะได้ฝึกออกแบบเส้นทางการเดินของหุ่นยนต์และกระบวนการอื่น ๆ
08กค56-> หายไปนานเลย จนลืม 55 ติดภาระกิจเรื่องโรงเรียนและเรื่องเรียนต่อ ป.โท ช่วงนี้เริ่มจะซาเรื่องงานลงหน่อย ได้ออกตัวเต็มเวอร์ชั่น 1.0.130708 สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ทุกออฟชั่นเลย และช่วงนี้กำลังปรับปรุงให้มีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับท่านใดที่มีความสนใจเวอร์ชั่นเต็มติดต่อผ่าน E-mail : c2robot4sim@gmail.com ได้เลย
28มค56-> ช่วงนี้ขอหยุดการอัพเดตข้อมูลจนกว่าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ผ่านพ้นไปก่อน เพราะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนไปแข่งซะหน่อย
27มค56-> เพิ่มฟังก์ชัน analog(8); สำหรับอ่านสีของวัตถุด้านหน้าหุ่นยนต์หรือเมื่อถูกชน

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้งโปรแกรม c robot sim Full v.1.0.130715 (no key)


        สำหรับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเต็มที่ไม่ต้องใช้ key ในการเข้าใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก INEX บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล มา ณ ที่นี้ด้วย  ที่ทำให้ซอฟต์แวร์เล็ก ๆ ได้เผยแพร่สู่โลกกว้างให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จัก และได้เข้าถึงการใช้งานอย่างเต็มที่เปิดกว้างสู่โลกแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ

            ความต้องการของระบบ
            OS : Vista , windows7, windows8, 2008 , (not supported windowsXP)
            System type : x86 , x64 (32 บิต และ 64 บิต)
            CPU : 1Ghz up
            Ram : 512MB up
            Disk space : 5 MB
            display : screen resolution > 1024x768
            Microsoft .NET Framework 4
           
         
       
ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม c_robot simulator FULL v1.0.130715(no key) จากลิงค์ด้านล่างนี้
 เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ c_robot_setup_1.0.130715.rar  เมื่อแตกไฟล์แล้วจะได้ไฟล์ setup_1.0.130715.exe  เริ่มการติดตั้งด้วยการคลิกขวาที่ไฟล์ setup เลือกคำสั่ง Run as administrator ดังรูป
 จะได้หน้าต่าง Welcome คลิกปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้ง

 ทำการกรอกป้อนข้อมูล ชื่อ-สกุล บริษัท/โรงเรียน/หน่วยงาน เป็นต้น แล้วคลิกปุ่ม Next

ทำการเลือกตำแหน่งที่เก็บโปรแกรม (ไม่ต้องเลือก ระบุเป็นค่ามาตรฐาน) แล้วคลิกปุ่ม Next

 ระบุเป็นค่ามาตรฐานในการสร้าง short cut ให้สามารถใช้งานได้ทุก user แล้วคลิกปุ่ม Next

 ระบบทำการยืนยันพร้อมทำการติดตั้งโปรแกรม คลิกปุ่ม Next

 รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ ดังรูปนี้ คลิกปุ่ม Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

ตัวติดตั้งจะสร้าง shortcut ไว้ที่หน้าจอ Desktop เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมให้ดับเบิลคลิกที่ icon 

 จะได้หน้าต่างดังรูปนี้ รอสักครู่ ประมาณ 3-5 วินาที ขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่อง ๆ นั้น

จะได้โปรแกรมพร้อมใช้งานดังรูป

สำหรับเวอร์ชันนี้ได้ทำตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ 2 ตัวอย่าง คือ
   1.ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในเส้นวงกลม ชื่อไฟล์ exam001.c
   2.ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้เซนเซอร์ 2 ตัว  ชื่อไฟล์ exam002.c
 วิธีการเปิดไฟล์ตัวอย่าง ให้คลิกที่ปุ่ม Open ( Control + O ) ดังรูปตัวอย่าง

เลือกไปยังตำแหน่ง Path
     ถ้าเป็น Window 32bit   C:\Program Files\c_robot_sim\Exam001\
     ถ้าเป็น Window 64bit   C:\Program Files (x86)\c_robot_sim\Exam001\

เปิดไฟล์ตัวอย่างที่ 1 exam001.c แล้วคลิกปุ่ม Open

โปรแกรมจะทำการโหลดตัวอย่าง source code และ map สนามภารกิจตัวอย่างดังรูป
สำหรับตัวอย่างนี้ในการทดสอบ คลิกที่ปุ่ม Run หรือ กดปุ่ม F6 หุ่นยนต์จะเริ่มทำงาน แต่หุ่นยนต์จะยังไม่วิ่งจนกว่าจะมีการกดปุ่ม sw1 เพราะจากตัวอย่างมีคำสั่ง sw1_press(); อยู่ คือรอจนกว่าจะมีการกดปุ่ม sw1 หุ่นยนต์จึงจะประมวลผลในบรรทัดต่อไป ...

จากรูปนี้เป็นตัวอย่างภารกิจที่ 2 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้เซนเซอร์ 2 ตัว 


รูปสุดท้ายของบทความนี้ ผู้จัดทำครับ*****ทิ้งท้าย
      ขอรบกวนทุกท่านที่ได้โหลดโปรแกรมไปใช้งาน กรุณาและได้โปรด กรอกข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้
แล้วส่งมายังอีเมล c2robot4sim@gmail.com เพื่อท่านจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ต่อไป เมื่อมีการอัพเดตโปรแกรม หรือข่าวสารอื่น ๆ

ชื่อ - สกุล : xxx
อีเมล : xxx@xxx.com
อายุ : xxx ปี
อาชีพของท่าน : xxx
โรงเรียน/สถานที่ทำงาน/หน่วยงาน : xxx
ที่อยู่............ตำบล ............. อำเภอ ..............จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.............
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำเพิ่มเติม........................................


ขอขอบคุณทุกท่านหวังว่าคงไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะครับ5 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณนะคะ ที่ทำโปรแกรมดี ๆ แบบนี้ออกมาให้ใช้ จะรอผลงานดี ๆ จากคุณครูอีกนะคะ

  ตอบลบ
 2. ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สอศ.25 กรกฎาคม 2556 00:35

  ขอขอบคุณ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด โดยคุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล และทีมงาน สำหรับโปรแกรม c robot sim Full v.1.0.130715 (no key)
  เพิ่อประโยชน์ต่อการเรียนรูกับครูและนักเรียนนักศึกษา
  จาก ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สอศ.

  ตอบลบ

...