c/c++ robot simulator เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา c/c++ สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา , มัธยมต้น-ปลาย  
introduction
Readme
      #โปรแกรม c/c++ robot simulator จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนของผมเองได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้เป็นอย่างดี (เท่าที่ได้ทดลองใช้)
      #นักเรียนได้มีส่วนช่วยในการออกแบบ,แนวคิดการทำงาน,ช่วยในการทดสอบโปรแกรม
      #RoboMind + Scratch + Logo = c/c++ robot simulator
      #การออกแบบเน้นโครงสร้างภาษาซีแบบ Arduino ซึ่งนิยมใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์
      #Library&Function ต่าง ๆ อ้างอิงจากหุ่นยนต์ของบริษัท iNex (ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะครับ เพียงแต่มีหุ่นของเขาเลยต้องออกแบบให้เหมือนกัน เพื่อง่ายต่อการเขียนกับหุ่นยนต์จริงๆ ) ซึ่ง Source Code ที่เขียนจากโปรแกรมนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ของ iNex (pop-bot,pop-xt) ได้
      #โปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชันแรก อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องบางประการ ต้องขออภัยด้วยครับ ถ้าพอเจอข้อผิดพลาดสามารถแนะนำ เพิ่มเติม รายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวจากการทำงานของโปรแกรมจะขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และจะนำเอาข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปครับ
      #ส่วนบทเรียนจะทยอยอัพข้อมูลเพิ่มเติม ต่อไปครับ
      #สำหรับบทเรียนและตัวอย่าง การใช้งาน ยังไม่ได้จัดหมวด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก เมนูรายการบทความด้านซ้ายมือนะครับ
      #เหตุผลที่ออกเวอร์ชั่น DEMO เพราะต้องการทราบผลการทำงานของโปรแกรมในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (ทรัพยากรใน รร.มีจำกัด) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากปัญหา Error ต่าง ๆ , ความต้องการของผู้ใช้งาน ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลจนเป็นที่หน้าพอใจแล้ว จึงจะปล่อยฉบับเต็ม Full version ต่อไปครับ
      #สำหรับข้อคอมเมนท์หรือการสอบถามต่าง ๆ อาจจะตอบช้าบ้างนะครับ เพราะอาชีพครูของผม สอนทั้งวัน ดูแลนักเรียนแต่เช้ายันเย็น งานนอกเหนือจากการสอน,คำสั่งนั่นนี่ อีกมากมาย อาจจะใช้เวลานานซักหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ
 
/* ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ */
ครูมนตรี อกอุ่น
ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04
สพม.สุรินทร์ เขต 33บันทึกเพิ่มเติม
-เป็นโปรแกรมที่จำลองการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
-เป็นโปรแกรมช่วยฝึกการเขียนโปรแกรมแบบง่าย - ยาก
-เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรม ในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
-โปรแกรมมีลักษณะคล้ายเกมที่ให้ผู้เรียนได้ลองเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้ภาษาซีในการสั่งงาน
-สามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆได้โดยการสร้างแผนที่และวางสิ่งกีดขวาง ต่างๆให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ในการแก้ปัญหา
-สามารถเขียนโค๊ดภาษาซีมาตรฐาน GCC และมาตรฐาน Arduino ได้
-เรียนรู้ภาษาซีได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย
-ไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์จริง ๆ ก็สามารถเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ได้
-
news
16กค56-> ยกเลิกระบบการใช้ KEY เพื่อเผยแพร่ให้สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้อย่างไม่จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก INEX บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล มา ณ ที่นี้ด้วย ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ไทยได้เปิดตัวเข้าสู่วงการหุ่นยนต์ไทย และเปิดกว้างสู่โลกแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ
11กค56-> งดการแจกKEYเพียงเท่านี้...
11กค56-> ฟังก์ชันการทำงานบางประเภท ที่เป็นการอำนวยความสะดวกและที่เป็นอัตโนมัติ ในโปรแกรมตัวเต็ม จะขอยังไม่เปิดเผย เนื่องจากสนามและกติกา สพฐ.ครั้งที่ 63 นี้ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก จึงไม่ขอเปิดเผยเพราะจะไม่ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง ในกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทดลอง การลองผิดลองถูก จะได้มีความคิดที่หลากหลาย เทคนิค อัลกอริทึล แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เหมือนบางคนกินข้าวมือซ้ายบางคนมือขวา กินข้าวก่อนกินน้ำหรือกินน้ำก่อนกินข้าว สุดท้ายแล้วก็อิ่มเหมือนกัน การเรียนการสอนหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนอย่าพยายามบอกวิธีการเด็ก พยายามให้เด็กได้แก้ด้วยตนเองก่อน บางเทคนิควิธีเด็กทำได้ดีกว่าครูซะอีก ฝากไว้คิดนะครับ
11กค56-> เพิ่มเติมคำสั่ง keep_up(); สำหรับเก็บกระป๋อง keep_down(); สำหรับวางกระป๋อง ในเวอร์ขั่น 1.0.130708 ได้เพิ่มไว้แล้วแต่ลืมเขียนในคู่มือ Library & Function
10กค56-> เปิดให้ดาวน์โหลดภารกิจสนามการแข่งขันหุ่ยนต์อัตโนมัติ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นสนามเก่าเมื่อปีที่แล้วปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เพิ่งออกประกาศกติกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที 9 กค 56 จึงได้จัดทำสนามเพื่อฝึกซ้อมให้แก้ปัญหาจากการจำลองก่อนลงมือจริง จะได้ฝึกออกแบบเส้นทางการเดินของหุ่นยนต์และกระบวนการอื่น ๆ
08กค56-> หายไปนานเลย จนลืม 55 ติดภาระกิจเรื่องโรงเรียนและเรื่องเรียนต่อ ป.โท ช่วงนี้เริ่มจะซาเรื่องงานลงหน่อย ได้ออกตัวเต็มเวอร์ชั่น 1.0.130708 สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ทุกออฟชั่นเลย และช่วงนี้กำลังปรับปรุงให้มีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับท่านใดที่มีความสนใจเวอร์ชั่นเต็มติดต่อผ่าน E-mail : c2robot4sim@gmail.com ได้เลย
28มค56-> ช่วงนี้ขอหยุดการอัพเดตข้อมูลจนกว่าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ผ่านพ้นไปก่อน เพราะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนไปแข่งซะหน่อย
27มค56-> เพิ่มฟังก์ชัน analog(8); สำหรับอ่านสีของวัตถุด้านหน้าหุ่นยนต์หรือเมื่อถูกชน

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด c/c++ robot simulator (DEMO)


            ความต้องการของระบบ
            OS : windows7, Vista , 2008 , (not supported windowsXP)
            CPU : 1Ghz up
            Ram : 512MB up
            Disk space : 2.5 MB
            display : screen resolution > 1024x768
            Microsoft .NET Framework 4
           
           
            ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรม c/c++ robot simulator (DEMO) จะัต้องทำการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4 ก่อนนะครับ ถ้ายังไม่ได้ทำการติดตั้ง คลิกตรงนี้ ถ้ามั่นใจแล้วว่าได้ทำการติดตั้ง .net4 แล้ว  เริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมจากลิงค์ด้านล่างนี้
จากรูปด้านล่างนี้ให้คลิกที่ไฟล์ -> ดาวน์โหลด
เลือก "บันทึกแฟ้ม" และคลิกปุ่ม ตกลง
เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว ไปยังที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด คลิกขวาที่ไฟล์ c_robot_loader25560118.rar
เลือกเมนูคำสั่ง Extract Here เพื่อทำการแตกไฟล์
เมื่อทำการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ c_robot_loader.exe ซึ่งเป็นไฟล์โปรแกรมพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องทำการติดตั้ง สามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์ c_robot_loader.exe เพื่อเปิดโปรแกรมได้เลย

เมื่อดับเบิลคลิกโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเริ่มต้น ให้คลิกบริเวณใดก็ได้เพื่อทำการเข้าสู่โปรแกรมหลัก
จะได้โปรแกรม c/c++ robot simulator พร้อมใช้งานและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ได้แล้วครับ


11 ความคิดเห็น:

 1. ครูครับเมื่อไหร่ จะทำ ที่ซับพอร์ต วินโดว์ xp ออกมามั่งล่ะครับ

  ตอบลบ
 2. ถามว่าเมื่อไรบอกตรง ๆ ว่าไม่ทราบเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้ Microsoft ได้ยกเลิกการซัพพอร์ตทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับวินโดว์ XP แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังหาวิธีแก้ไขหลาย ๆ วิธีแล้วไม่สามารถทำได้ไม่ได้เพราะ .net4 ที่ใช้อยู่ library ส่วน C# Command-Line Compiler มันไม่ให้ใช้กับ winXP ครับ ก็เลยต้องหยุดการพัฒนาสำหรับ winxp โดยปริยายครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 02:54

  อาจารย์ครับ ผมเอามาลง แล้ว มันรันไม่ผ่าน เข้าโปรแกรมไม่ได้ ERROR อะไรไมรุ .net
  win 7 pro
  ครูต้อม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครูต้อม ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4 แล้วหรือยังครับ

   ลบ
  2. ครูต้อมจับภาพหน้าจอการ error มาให้ด้วยได้หรือป่าวครับ เพราะบอกว่าเออเรออะไรไม่รู้ ผมไม่รู้เหมือนกัน

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 18:32

   ครูมนตรี อกอุ่น22 มกราคม 2556, 10:55
   ครูต้อม ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4 แล้วหรือยังครับ

   ต้องลงด้วยใช่ไหมครับ ผมยังไม่ได้ลงมั้ง จะลองดูอีกทีครับ

   ลบ
 4. วันนี้ผมได้ลองแล้วขอบอกว่าสุดยอดมากเลยครับ ยืดหยุ่น ดีมากครับ
  เป็นนวัฒกรรมที่น่ายกย่องมากครับครู ....
  ฟังก์ชันเยอะดีครับ

  นี่สิครูไทยหัวใจหุ่นยนต์ที่แท้จริง ไม่เงินซื้อหุ่นครูก็สอนได้ สุดยอดครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปครับ

  ตอบลบ
 6. ผมขออนุญาตนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนนะครับ

  ตอบลบ
 7. ผมขอโค้ดของโจทย์ที่มีบางตัวมาศึกษาดูได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 8. อาจารย์ครับ มันรันไม่ผ่าน 9ติด compiler executable file csc.exe cannot be found
  ของเป็น win 8.1 ครับ

  ตอบลบ

...