วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

การโหลดและใช้งาน map เสริม


      เมื่อดาวน์โหลด map/สนาม มาแล้ว ให้แตกไฟล์ในโฟล์เดอร์จะประกอบไฟล์ 2 ไฟล์ คือ

    1.ไฟล์ภาพสนาม ฟอร์แมต .PNG
    2.ไฟล์เก็บวัตถุและอุปสรรค ฟอร์แมต .pos
      การใช้งานไปที่เมนู Map / สนาม เลือกเมนู Load map as...
      เปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บข้อมูลไปยังที่เก็บ map / สนาม แล้วเลือกที่map / สนาม ต้องการคลิกปุ่ม Open
      ก็จะได้ map / สนามที่ต้องการ ต่อไปก็เริ่มทำภารกิจตามโจทย์นั้น ๆ ระหว่างที่ทดสอบโปรแกรมตำแหน่งหุ่นยนต์และวัตถุต่าง ๆ จะไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมสามารถ รีเซ็ตสนามใหม่ได้จากปุ่ม sw_reset
       map / สนาม บางภาระกิจอาจจะมีการซุ่มหรือไม่ซุ่มตำแหน่งของวัตถุ สามารถแก้ได้ดังนี้
       เปิดไฟล์ภารกิจที่มีนามสกุลฟอร์แมต .pos ด้วยโปรแกรม text editor จากรูปใช้โปรแกรม Notepad++
      ที่บรรทัดที่ 5 @Random=1

      1 คือ ให้มีการซุ่มวัตถุทรงกลม
      0 คือ ไม่ให้มีการซุ่มวัตถุทรงกลม

      แล้วทำการบันทึก แล้วโหลด map/สนามใหม่อีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

...