วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิดีโอการซ้อมหุ่นยนต์ ม.ต้น


แบบฝึกที่ 20 ให้นักเรียนตรวจสอบสีของกระป๋องและการเลือกเส้นทางการเดินไปยังสีที่อ่านได้

ทีม A ประกอบด้วย หมูหนุ่ม + โอ๊ด
ทีม B ประกอบด้วย เล็ก + ชาย