วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การตรวจสอบการกดปุ่ม sw1-sw3


      สวัสดีครับนักเรียนทุกคน  ในวิดีโอตอนนี้ ครูจะพูดถึงเรื่องการใช้คำสั่ง sw1 , sw2 ,sw3  ซึ่ง
คำสั่งนี้เป็นฟังก์ชัน ๆ หนึ่งที่ครูจัดทำไว้ใน Library ของโปรแกรมแล้วสามารถเรียกใช้งานได้
เลย  ซึ่งฟังก์ชันนี้จะคือค่าออกมาเป็นตัวเลข 2 ค่า  คือ  0 กับ 1
      0  หมายความว่าสวิตซ์นั่นถูกกด
      1  หมายความว่าสวิตซ์นั่นไม่ถูกกด
ไปดูวิดีการใช้งานเอาเองดีกว่านะ ไม่ค่อยถนัดอธิบายด้วยการพิมพ์เท่าไร (ขี้เกียจนิด ๆ)

4 ความคิดเห็น:

 1. int i=0;
  lcd(" Test sw1 sw2");

  while(true)
  (
  i++;
  )

  if(sw2()==0)
  (
  i--;
  )
  lcd("i = " + i );
  sleep(100);

  ตอบลบ
 2. int i=0
  lcd(" Test sw1 sw2");
  while(true)
  {
  if(sw1()==0)
  {
  i++;
  }
  if(sw()==0)
  {
  i--;
  }
  lcd(" i = " + i);
  sleep(100);

  ตอบลบ
 3. อันนี้นะ

  int i=0;
  lcd(" Test sw1 sw2");
  while(true)
  {
  if(sw1()==0)
  {
  i++;
  }
  if(sw()==0)
  {
  i--;
  }
  lcd(" i = " + i);
  sleep(100);
  }

  ตอบลบ
 4. ผิดๆๆ อันนี้ๆๆๆ
  int i=0;
  lcd(" Test sw1 sw2");
  while(true)
  {
  if(sw1()==0)
  {
  i++;
  }
  if(sw2()==0)
  {
  i--;
  }
  lcd(" i = " + i);
  sleep(100);
  }

  ตอบลบ

...