วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ชุดคำสั่ง Library && Function


ชุดคำสั่ง Library && Function โปรแกรม c/c++ robot simulator
Function Details
    Sound ฟังก์ชันและชุดคำสั่งสำหรับสร้างเสียงเพื่อขับออกลำโพง
 void beep();  สร้างเสียงบิ๊บ
 void sound(int freq,int t);  สร้างเสียงด้วยระดับความถี่เสียง freq และเวลา t มิลลิวินาที
 void keylow(char k, int t);  สร้างเสียงต่ำตัวโน๊ตต่าง ๆ และเวลา t มิลลิวินาที
 void keymid(char k, int t);  สร้างเสียงกลางตัวโน๊ตต่าง ๆ และเวลา t มิลลิวินาที
 void keyheigh(char k, int t);  สร้างเสียงสูงตัวโน๊ตต่าง ๆ และเวลา t มิลลิวินาที
   รูปแบบการใช้งาน
   keylow('d',500);      //เสียงโดต่ำ นาน 500 มิลลิวินาที

'd' = โด 's' = ซอล
'r' = เร 'l' = ลา
'm' = มี 't' = ที
'f' = ฟา
   System ฟังก์ชันและชุดคำสั่งสำหรับการหน่วงเวลาและหยุดการทำงานของระบบหุ่นยนต์
 void sleep(int t);  หน่วงเวลา t มิลลิวินาที
 void system_stop();  หยุดการทำงานของหุ่นยนต์ทั้งระบบ
   servo ฟังก์ชันและชุดคำสั่งสำหรับขับเซอร์โวมอเตอร์
 void servo(int i,int j);  * ยังไม่ใช้งาน
   motor ฟังก์ชันและชุดคำสั่งสำหรับขับมอเตอร์ไฟกระแสตรง หรือ ควบคุมล้อของหุ่นยนต์จำลอง
 void motor(int i,int power);  ขับมอเตอร์ช่อง i ด้วยพลังงาน power
   i = 1 มอเตอร์ซ้าย 2 มอเตอร์ขวา
   power มีค่าเป็น - ถอย , มีค่าเป็น + เดินหน้า
 void ao();  หยุดขับมอเตอร์ทุกช่อง
 void motor_stop(int a);  หยุดขับมอเตอร์ช่องที่ a
   เช่น    motor_stop(1);  หยุดมอเตอร์ด้านซ้าย
            motor_stop(2);  หยุดมอเตอร์ด้านขวา
            motor_stop(0);  หยุดมอเตอร์ทั้งสองข้าง
            motor_stop(ALL);  หยุดมอเตอร์ทั้งสองข้าง
 void robot_go(byte p,int t);  ขับเคลื่อนหุ่นยนต์จำลอง ด้วยพลังงาน p และ เวลา t มิลลิวินาที
 void fd(int p);  ขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์เดินหน้าด้วยพลังงาน p
 void bk(int p);  ขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์ถอยหลังด้วยพลังงาน p
 void tl(int p);  ขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายแบบหยุดล้อซ้าย ด้วยพลังงาน p
 void tr(int p);  ขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์เลี้ยวขวาแบบหยุดล้อขวา ด้วยพลังงาน p
 void sl(int p);  ขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายแบบหมุน ด้วยพลังงาน p
 void sr(int p);  ขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์เลี้ยวขวาแบบหมุน ด้วยพลังงาน p
 void fd2(int a,int b);  ขับมอเตอร์เดินหน้า ด้วยพลังงาน a,b (a คือทางซ้าย b คือทางขวา)
 void bk2(int a,int b);  ขับมอเตอร์ถอยหลัง ด้วยพลังงาน a,b (a คือทางซ้าย b คือทางขวา)
   Input analog ฟังก์ชันและชุดคำสั่งสำหรับอ่านค่าจากอินพุตอะนาลอกที่ต่อกับอุปกรณ์ตัวตรวจจับและปุ่มสวิตซ์
 int analog(int ch);   อ่านค่าจากอินพุตอะนาลอกที่ต่อกับอุปกรณ์ตัวตรวจจับช่องที่ ch
   ch มีค่าตั้งแต่ 0 - 7 เป็น sensor สำหรับอ่านพื้นสนาม
   ch มีค่า 8 เป็น sensor สำหรับอ่านค่าสีของวัตถุที่ถูกหุ่นชนด้านหน้า
 int sw1();  อ่านค่าจากการกดปุ่ม sw1
    คืนค่า 1 เมื่อมีการกดสวิตซ์ , คืนค่า 0 เมื่อไม่มีการกดสวิตซ์
 int sw2();  อ่านค่าจากการกดปุ่ม sw2
    คืนค่า 1 เมื่อมีการกดสวิตซ์ , คืนค่า 0 เมื่อไม่มีการกดสวิตซ์
 int sw3();  อ่านค่าจากการกดปุ่ม sw3
     คืนค่า 1 เมื่อมีการกดสวิตซ์ , คืนค่า 0 เมื่อไม่มีการกดสวิตซ์
 void sw1_press();  เป็นฟังก์ชันวนซ้ำจนกว่าจะมีการกดปุ่มหรือรอจนกว่ามีการกดปุ่ม sw1
 void sw2_press();  เป็นฟังก์ชันวนซ้ำจนกว่าจะมีการกดปุ่มหรือรอจนกว่ามีการกดปุ่ม sw2
 void sw3_press();  เป็นฟังก์ชันวนซ้ำจนกว่าจะมีการกดปุ่มหรือรอจนกว่ามีการกดปุ่ม sw3
   lcd ฟังก์ชันและชุดคำสั่งสำหรับสร้างแสดงข้อความ ตัวเลข ทางหน้าจอ LCD
 void lcd(string str,arg[] list);   รูปแบบการใช้งาน

   lcd ("Hello robot"); 
  // แสดงข้อความ Hello robot ออกทางหน้าจอ LCD

   lcd ("Value = %d" , i ); 
  // แสดงข้อความ Value = (ค่าของตัวแปร i ) ออกทางหน้าจอ LCD

   lcd ("Value1 = %d Value2 = %d " , i ,j ); 
   // แสดงข้อความ
       Value1 = (ค่าของตัวแปร i ) Value2 = (ค่าของตัวแปร j )

  %d หรือ %D  แสดงค่าตัวเลขจำนวนเต็ม

  %f หรือ %F  แสดงค่าตัวเลขทีมีจุดทศนิยม

  %.2f หรือ %.2F  แสดงค่าตัวเลขทีมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง


อื่น ๆ ยังคิดไม่ออกครับ อิอิ..

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2556 23:31

  A8 ตรวจสิ่งของ ใช้ยังไงหรอ

  ตอบลบ
 2. ดีมากครับได้นำเอาโปรแกรมนี้ไปใช้สอนนักเรียนในเรื่องการเขียนโปรแกรม

  ตอบลบ
 3. เมื่อไหร่จะใช้ servo ได้ครับ

  ตอบลบ

...