วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การขับเคลื่อนหุ่นยนต์เบื้องต้น


หุ่นยนต์จะประกอบด้วยมอเตอร์ 2 ตัวทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์
มอเตอร์ M1 จะอยู่ทางซ้ายของหุ่นยนต์  ,  มอเตอร์ M2 จะอยู่ทางขวาของหุ่นยนต์

ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์
1.void motor(char _channel , int _power);
2.void motor_stop(char _channel);

1.void motor(char _channel , int _power);

พารามิเตอร์ _channel     ทำหน้าที่กำหนดช่องของมอเตอร์ที่ต้องการขับ
                                       ช่องที่ 1 มอเตอร์ทางซ้ายของหุ่นยนต์
                                       ช่องที่ 2 มอเตอร์ทางขวาของหุ่นยนต์
                _power       ทำหน้าที่กำหนดกำลังขับมอเตอร์  มีค่า -100  ถึง 100
                                       ถ้ากำหนด 1 ถึง 100 จะทำให้มอเตอร์หมุนไปข้างหน้า    แต่ถ้ากำหนดค่า _power ให้มีค่าเป็นลบ (-1 ถึง -100)จะทำให้มอเตอร์หมุนไปข้างหลัง

2.void motor_stop(char _channel);
พารามิเตอร์ _channel     ทำหน้าที่กำหนดช่องของมอเตอร์ที่ต้องการจะหยุด
                          1   หยุดมอเตอร์ M1
                          2   หยุดมอเตอร์ M2
                          0   หยุดมอเตอร์ M1 และ M2


ตัวอย่าง 1 สร้างฟังก์ชั่น go เพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าด้วยพลังงาน 50 % และเวลา 1000 มิลลิวินาที
รูปแบบดังนี้

วิดีโอตัวอย่าง

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม 2557 05:20

  ทำตามแล้วมันไม่ไปคับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11 พฤศจิกายน 2557 23:36

  ใช่คับไม่ขยับเลย

  ตอบลบ
 3. ขอโทษนะครับ ไม่ได้อัพเดตมานาน จากตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนแบบเก่าซึ่งเป็นโครงสร้างซีทั่วไป
  แต่ตัวโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ใช้รูปแบบการเขียนเป็น C แบบ Arduino ครับ จากตัวอย่าง
  แปลงรูปแบบโค๊ดได้ดังนี้ครับ

  void setup()
  {
  go(50,1000);
  }
  void loop()
  {

  }

  void go(int p , int t)
  {
  motor(1,p);
  motor(2,p);
  sleep(t);
  }

  ตอบลบ

...