วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จำลองหุ่นยนต์แก้โจทย์ปัญหาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น งานศิลปฯ ครั้งที่ 62


   วันนี้ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมจำลองหุ่นยนต์เพื่อให้แก้โจทย์ปัญหาการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  ตั้งใจว่าจะทำให้
สมบูรณ์แต่เวลาน้อยนิด เอาให้เห็นภาพคร่าว ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแนวทางและสภาพสนาม

ไปดูวิดีโอสั้น ๆ นะครับจะได้เป็นแนวทาง

1 ความคิดเห็น:

  1. รบกวนขอไฟล์ภารกิจหุ่นอัติโนมัติม.ต้น หน่อยสิครับ

    ตอบลบ

...