วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภารกิจที่ 1 ดันวัตถุออกนอกสนามให้หมด


     ก่อนที่จะทำภารกิจที่ 1 มาเรียนรูปแบบคำสั่งนะครับ จริง ๆ แล้วตัวโปรแกรมนี้ ครูทำ
ให้มันสำเร็จในตัวเขียนโค็ดคำสั่งไว้แล้ว เพียงแต่ให้นักเรียนเอาคำสั่งนั้น ๆ ไปใส่ใน
ตารางคำสั่ง ให้ทำงานตามภารกิจนะครับ ซึ่งใน 1 บรรทัด จะสามารถใช้คำสั่งได้สูง
สุด 3 คำสั่ง ต่อ 1 บรรทัด หรือ 1 แยก

   รูปแบบคำสั่งมีดังนี้
1. คำสั่ง l90      เลี้ยวซ้าย90 องศา (แอล90 นะ)
2. คำสั่ง r90     เลี้ยวขวา90 องศา
3. คำสั่ง u180  เลี้ยวกลับหลังหัน
4. คำสั่ง up      เก็บของ การทำงานคำสั่งนี้มันจะเดินตรงไปหาวัตถุเอง ระหว่างนั้นจะไม่นับแยกนะ
5. คำสั่ง down วางของ/วัตถุลง
6. คำสั่ง push   ผลักหรือดันวัตถุไปข้างหน้าแล้วถอย
7. คำสั่ง stop   หยุดการทำงานของหุ่นยนต์

   เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบคำสั่งไปกันแล้วมันเริ่มทำภารกิจที่ 1 กันเลยดีกว่านะครับ
กับ "ดันวัตถุให้มันออกนอกสนามให้หมด"

ในสนามนี้จะวางวัตถุตามรูปด้านบนนี้นะครับ นักเรียนไม่ต้องกังวลว่าจะจัดตำแหน่ง
ไม่ถูกนะครับ ให้คลิกที่ปุ่ม 1 แล้วโปรแกรมจะจัดตำแหน่งให้เหมือนเดิม   มาเริ่มวิเคราะห์
และวางแผนกันหน่อย  จากรูป หุ่นยนต์หันหน้าไปทางขวา จะเริ่มนับแยกเป็น 0 ดูจาก
ขอบสนามทางด้านล่างขวา Cross : 0  นะครับ  ต่อไปหุ่นยนต์เดินหน้าไปเจอแยก
ที่ 1 ครูจะให้มันเลี้ยวขวา จะพิมพ์คำสั่งดังนี้นะครับ

ต่อไปนะครับ หุ่นยนต์ก็จะเดินตรงไปเจอแยกที่ 2 ถ้าไม่มีการเลี้ยวก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไป
นะครับ ต่อไปเมื่อเจอแยกที่ 3 จะสั่งให้มันเลี้ยวขวาอีก แล้วเดินตรงไปเจอแยกที่ 4 ให้
ทำการผลักวัตถุไม้ ใช้คำสั่ง push  และตามด้วยคำสั่ง u180 เพื่อให้หุ่นยนต์หันกลับมา
ในบรรทัดนี้จะมี 2 คำสั่งด้วยนะ  ดังรูปด้านล่างนี้
ทดสอบดูนะครับด้วยการกดปุ่ม 
 ปุ่ม play first เริ่มเล่นตั้งแต่แรก หรือแยกที่ 0 นั่นเองครับ


ผลลัพธ์ก็จะได้ดังนี้นะครับ  http://youtu.be/TFmRKuoCkzk   ดูจาก youtube ก่อนนะ

และต่อไปให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะครับ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพียง
เท่านี้และค่อยมาดูเฉลยกันต่อไปนะครับ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ทำการบันทึก
งานของนักเรียนไว้ด้วยนะครับ ปุ่มรูปแผ่นดิสเก็ต หรือสัญลักษณ์การบันทึกนั่นหล่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

...