วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แก้โจทย์ปัญหาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 02


โจทย์ที่ 002    ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
1. ถ้ากดปุ่ม sw 1   สั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าและแสดงข้อความที่หน้าจอว่า "   go    "
2. ถ้ากดปุ่ม sw 2   สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายและ แสดงข้อความที่หน้าจอว่า "   left  "
3. ถ้ากดปุ่ม  sw 3  สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาและ แสดงข้อความที่หน้าจอว่า "   right  "
4. เมื่อไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ให้หยุดอยู่กับที่ และ ไม่แสดงข้อความที่หน้าจอว่า

มาดูวิดีโอสาธิตการเขียนโปรแกรมนี้กันนะครับ โดย เด็กชายกลยุทธ สมยิ่ง  นักเรียนฃั้น ม.1/1 จะสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมและทดสอบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

...